شرکت ملامین کویر یزد

نمایی از کارخانه

بیشتر بدانید
شرکت ملامین کویر یزد

شرکت ملامین کویر یزد

نمایی از کارخانه

بیشتر بدانید
شرکت ملامین کویر یزد

شرکت ملامین کویر یزد

نمایی از محصولات

بیشتر بدانید
شرکت ملامین کویر یزد

                                                                                                                                                                              صادرات اولویت کار ما لذا دراین سالها تلاش نموده ایم که دربازار های هدف با ارائه تولیدات مر غوب رضایت مشتریان را تامین نماییم.سال 1396 باردیگرشرکت مفتخر به دریافت لوح صادر کنده نمونه گردید.

آب وهوا یزد

Template Design:Dima Group