شرکت ملامین کویر یزد

خوش آمدید

بیشتر بدانید
شرکت ملامین کویر یزد

شرکت ملامین کویر یزد

نمایی از کارخانه

بیشتر بدانید
شرکت ملامین کویر یزد

شرکت ملامین کویر یزد

نمایی از محصولات

بیشتر بدانید
شرکت ملامین کویر یزد

تلفات پس از برداشت میوه و سبزی در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای آسیایی و راه های کاهش آن: تلفات پس از برداشت میوه و سبزی در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای آسیایی و راه های کاهش آن (قسمت دوم) 5- مشکلات مراحل تولید و پس از تولید میوه ها و سبزیها تلفات میوه و سبزی موجب هدررفتن منابع مختلف و از جمله منابع آب، خاک، نیروی انسانی، وقت و به طور کلی امکانات اقتصادی- اجتماعی کشور می شود. برخی از مشکلات در مراحل تولید و بعد از تولید وجود دارد که اثر نامطلوب بر سلامت انسانها دارد و اگرچه تلفات آن و اثرات نامطلوب آن از تلفات اقتصادی به مراتب بیشتر است، ولی آن گونه که باید ظاهر نیست واز چشم اکثر آحاد جامعه پوشیده می ماند. این مشکلات عبارتند از : آلودگیهای میوه و سبزی که شامل آلودگی به فلزات سنگین چون سرب، جیوه، کادمیوم و غیره است. باقیمانده حشره کشها، علف کشها و قارچ کشها در میوه ها و سبزیها و آلودگی به پاتوژن ها و توکسین های حاصل از میکروارگانیسمها. در این قسمت به مواردی از این مشکل اشاره می شود. 6- آلودگی میوه و سبزی به فلزات سنگین جوادی و همکاران (1991 ) گزارش کرده اند آب زاینده رود دارای 1 تا 2/7 قسمت در بیلیون آلودگی به جیوه است. این آب برای کشاورزی و از جمله باغات میوه و سبزی اطراف زاینده رود استفاده می شود. شاید بررسی کافی نسبت به زهاب فاضلاب تهران که به طرف جنوب تهران سرازیر می شود و در نهایت به مصرف کشاورزی می رسد و آلودگیهای آن در ارتباط با میوه و سبزی صورت نگرفته باشد. این آبها می توانند منشاء انتقال آلودگیهای مختلف به میوه ها و سبزیها باشند. در هر صورت باید نسبت به این نوع آلودگی و جلوگیری از آلوده شدن آبهای سطحی و زیرزمینی مخصوصاً آنها که در سیکل استفاده انسان قرار می گیرند جلوگیری شود. 7- امکان آلودگی میوه ها و سبزیها به سموم آفت کش سالانه حدود 5/2 میلیون تن حشره کش در دنیا مصرف می شود. حدود 89 درصد آن در کشورهای در حال توسعه مصرف می شود و مقدار مصرف این ترکیبات شیمیایی در کشورهای در حال توسعه 13 برابر کشورهای توسعه یافته است. طبق گزارش WHO مسمومیت های ناشی از حشره کش ها از سال 1972 تا 1982 از نیم میلیون به یک میلیون نفر افزایش یافته است. از میان این عده 20.000 نفر جان خود را از دست داده اند. حدود 25000 تن حشره کش در ایران مصرف می شود و در بعضی از موارد، ترکیباتی چون متالاکسیل و تیومتون برای میوه ها و سبزیها استفاده می شود که مجاز نیست. مصفی ( 1982 ) گزارش کرده است که بیشتر از دو هفته طول می کشد تا مقدار این حشره کش ها در خیار به نیم میلی گرم در کیلوگرم برسد، ولی برخی از تولید کنندگان خیلی زودتر از این زمان محصول خود را برداشت کرده و به فروش می رسانند. بعضی از تولید کنندگان محصولات برداشت شده را به قارچ کشها آغشته می کنند که اثرات نامطلوب بر سلامت انسان دارد. استفاده از حشره کش برای کنترل آفات لازم است. ولی باید تحت کنترل دقیق تر و با روش های علمی تر صورت گیرد تا موجب اثرات نامطلوب بر سلامت جامعه نشود. برای رسیدن به چنین شرایطی نقش ارگانهای دولتی مسئول بسیار اهمیت دارد. آموزش کشاورزان و کسانی که در زمینه های مختلف کشاورزی و از جمله پس از برداشت محصولات کار می کند نیز بسیار مؤثر است. 8- آلودگی میوه ها و سبزیها به میکروارگانیسم های بیماریزا با توکسین های آنها بیماریهایی که از سبزیها و میوه های آلوده به میکروارگانیزمها منشاء می گیرند، زیاد است. عوامل این بیماریها عبارتند از : اسهال، تهوع، شکم درد، سردرد و ... یکی از اصلی ترین بیماریهای ناشی از مصرف غذا آلودگی میوه ها و سبزیها است. آلودگی این محصولات از طریق خاک و کود مصرفی، استفاده از آبهای آلوده و پساب فاضلاب است. سبزیهایی که برای محصولاتی چون سالاد استفاده می شوند مرحله فرآوری حرارتی ندارند و در نتیجه امکان انتقال آلودگی آنها بیشتر است. با افزایش کودهای حیوانی در تولید محصولات ارگانیک و استفاده از آب های آلوده و پساب ها و آب رودخانه های آلوده امکان آلودگی میوه ها و سبزیها بیشتر می شود. مایکوتوکسین ها یکی از منابع آلوده کننده برخی از محصولات غذایی و از جمله برخی از میوه ها و سبزی ها هستند. آفلاتوکسین یکی از توکسین های سرطان زا است که امکان تولید آن توسط قارچ اسپرژیلوس فلیوس ( Aspergilus flavous ) روی محصولاتی چون پسته، بادام زمینی، ذرت و ... هست و اثر سرطانزایی بر انسان دارد. امکان انتقال این توکسین از علوفه و مواد غذایی کپک زده به شیر دام و سپس به زنجیره غذایی انسان نیز وجود دارد. متأسفانه کنترل کافی روی این ترکیب مضر در کشور ما وجود ندارد و فقط برای برخی از محصولات صادراتی کنترل می شود. شرایط مراحل پس از برداشت محصولات روی تولید این توکسین بسیار مؤثر است و معمولاً در شرایط حمل و نقل فرآوری و انبارداری این توکسین تولید می شود. اخیراً مراحل فرآوری و نگهداری پسته اصلاح شده و مشکل صادرات پسته از بابت آفلاتوکسین کم شده است، ولی معلوم نیست که پسته های فروش داخل در چه وضعیتی از نظر این توکسین خطرناک است. 9- خطر ترکیبات مضر چون نیتریت در برخی از میوه ها و سبزیها نیتریت و نیترات به طور طبیعی در میوه ها و سبزیها وجود دارد،ولی تجمع بیش از حد آنها در اثر استفاده از کودهای شیمیایی زیادتر از مقدار معمول یا استفاده از نگهدارنده های خاص اثر نامطلوبی بر سلامت سبزیها و میوه ها دارد. نیتریت و نیترات می توانند در سیستم گوارش انسان تولید ترکیبات سرطانزا چون نیتروزآمین کنند و به همین دلیل شورای علوم غذای اروپا مقدار مصرف این ترکیبات را برای انسان محدود کرده است. مقدار مصرف مجاز روزانه برای یون نیتریت 7/3 میلی گرم بر کیلوگرم و برای نیترات 06/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن انسان است. این مقدار برای یک فرد 60 کیلوگرمی 219 میلی گرم نیتریت و 6/3 میلی گرم نیترات در روز است. کشور ما مشکلاتی از بابت صدور محصولاتی چون پیاز و سیب زمینی از این بابت داشته است. 10- نتایج و بحث مقدار دقیق تلفات میوه و سبزی در کشور مشخص نیست. براساس اعدادی که مسئولین کشور ارائه می کنند و اطلاعات منتشر شده بیش از 35 درصد است. مقدار تلفات واقعی برای برخی از محصولات از 35 درصد هم بیشتر است. ارزش سرمایه گذاری برای کاهش تلفات میوه و سبزی در کشور بالاست و نیاز به سرمایه گذاری برای آموزش، تحقیق و به کارگیری روشهای تجربه شده توسط دیگر کشورهای تولیدکننده میوه و سبزی وجود دارد. بخشی از تلفات میوه و سبزی مربوط به مراحل برداشت، حمل و نقل، فرآوری، بسته بندی و نگهداری است و بخشی از آن به علت نابسامانی بازار میوه و سبزی است. عدم برداشت صحیح میوه و سبزی عدم آماده سازی اولیه در باغ، سردنکردن آنها پس از برداشت، حمل و نقل ناصحیح، عدم جداسازی و درجه بندی، عدم بسته بندی مناسب و نگهداری در شرایط نامناسب موجب تلفات بخش مهمی از میوه و سبزی می شود که در مجموع از 35 درصد تولیدات کشور بیشتر است. بخش مهمی از تلفات به علت توزیع نامناسب در عمده فروشی و مخصوصاً خرده فروشیها صورت می گیرد. واسطه ها اثر قابل توجهی بر تلفات میوه و سبزی دارند. چون تفاوت قیمت میوه و سبزی در باغ و مزرعه و خرده فروشی بسیار زیاد است و موجب می شود که در هر صورت واسطه ها سود ببرند و نیازی به حفظ و نگهداری و توزیع صحیح میوه و سبزی احساس نکنند. به عبارت دیگر، چون سود کلانی نصیبشان خواهد شد و لزومی برای سرمایه گذاری نسبت به امور حمل و نقل، بسته بندی و نگهداری در شرایط مطلوب نمی بینند شرایط پس از برداشت را بهبود نمی دهند. در بعضی از سالها در موقع برداشت سیب زمینی و پیاز قیمت آنها آن قدر پایین است که برای کشاورز صرف نمی کند برداشت کند و در فصولی که تولید وجود ندارد قیمتها چند برابر می شود. ضرورت دارد دولت در زمینه های آموزش، تحقیق و همچنین تشویق بخش خصوصی برای امور بعد از برداشت میوه ها و سبزیها برنامه ریزی بهتر و سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد. کشور هند برنامه خاصی برای جمع آوری شیر از تولید کنندگان ایجاد کرده بود که ایران نیز چیزی مشابه آن را در کشور به وجود آورده است. یکی از بازارهای جدید ایجاد شده در شهر دهلی نو و کنار بازار Mother dairy بازار میوه و سبزی است که به روش علمی ایجاد شده و اثر بسیار زیادی روی کاهش تلفات میوه و سبزی دارد. کشورهای فیلیپین و تایوان نیز برنامه های خاصی را برای جمع آوری و بسته بندی و صادرات محصولات میوه و سبزی خود ایجاد کرده اند. برنامه ریزی برای آموزش تولید کنندگان و توزیع کنندگان نیز موضوع دیگری است که باید در کشور در اولویت قرار گیرد. نظارت بر سلامت میوه ها و سبزیها بسیار ضروری است و اگر در این زمینه نیز سرمایه گذاری شود، اثرات آن بر سلامت انسان ها بسیار حائز اهمیت بوده و به دلیل فراهم شدن زمینه بهتر صادرات ارزش زیادی برای کشور خواهد داشت. دولت باید برای ایجاد زنجیره های غذایی سرد میوه وسبزی برنامه ریزی کرده و بخش خصوصی را برای ایجاد آنها تشویق و ترغیب نماید. یکی از مشکلات صادرات میوه و سبزی نبودن چنین زنجیره های سرد برای امور بعد از برداشت میوه و سبزی است. ایجاد بازارهای محلی درست طراحی شده و دارای نظارت و هدایت کافی مؤثر است، در صورتی که این بازارها به گونه ای برنامه ریزی شوند که نقش واسطه ها کم رنگ تر شده و جایگاهی برای به کارگیری دانش آموختگان دانشگاهی در این بازارها فراهم شود. برای این منظور باید همراه با ایجاد بازار ضوابط هدایت کننده و آموزش های ارتقاء دهنده شرایط ارائه میوه و سبزی نیز صورت گیرد. کشور ما در زمینه های تولید محصولات سردسیری و نیمه گرمسیری مزیت بالایی دارد و اگر برنامه ریزی خوبی صورت گیرد می تواند بخشی از بازارهای میوه و سبزی منطقه را در دست گیرد. البته باید در همه زمینه ها به صورت علمی و آگاهانه عمل کرد و گرنه دیگر کشورها موفق تر خواهند بود. برخی از کشورهای آسیایی مراکز جمع آوری محصولات میوه و سبزی ایجاد کرده اند و همراه با جمع آوری محصولات و فرآوری و صادرات آن آموزش های لازم از قبیل چگونگی مبارزه با آفات و بیماریهای میوه و سبزی به نحوی که قابل صادر کردن باشد به آنها ارائه می دهند. کشاورزان نیز به علت اطمینان از فروش محصولات خود با قیمت مناسب به راهنمائیهای آنان توجه کرده و نظرات این مراکز را به کار می بندند.

راهنمای کشت گوجه فرنگی در گلخانه : کشت گوجه فرنگی در گلخانه گوجه فرنگی از جمله صيفی جاتی است که به دلايل فراوان کشت آن قابل صرفه است. زيرا اين محصول در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گيرد و آنجا که به صورت اصلی وجود ندارد به صورت رب گوجه باعث خوشمزگی غذا می شود.به همين دليل است که در کشت گوجه فرنگی واريته هايی در نظر گرفته شده است که دقيقا با شرايط مصرف گوجه فرنگی مطابق است. گوجه فرنگی ريز در اندازه های ۵ تا ۲۰ گرمی و همين طور گوجه فرنگی هايی با اوزان تا ۲۵۰ گرم توليد شده است که به خاطر استفاده از تکنيک های جديد علاوه بر مقاومت بالا در برابر بسياری از ويروس ها و بيماری ها استعداد دوام و تازگی را تا مدت طولانی دارا می باشد. شايان ذکر است که علاوه بر تنوع شکل و اندازه رنگ های زرد و نارنجی به کمک گوجه فرنگی های قرمز آمده است. انواع کشت گوجه فرنگی: حال که تصميم گرفته ايد در گلخانه خود بذر گوجه فرنگی را کشت کنيد قبل از هر چيز بايد بدانيد چه نوع بذری را انتخاب و تهيه نمائيد. بذر گوجه فرنگی را بر اساس نحوه مصرف آن می توان تقسيم بندی نمود زيرا اين ميوه را به صورت تازه خوری, رب, سس يا کنسرو می توان مصرف نمود. به همين منظور اولين تقسيم بندی بر اساس تازه خوری و صنعتی می باشد. در حال حاضر در ايران برای کشت گوجه فرنگی در گلخانه تنها از ارقام تازه خوری استفاده می شود. دومين تقسيم بندی بر اساس همرسی استوار است . که به سه دسته همرس - غير همرس و بينابين تقسيم می شود . معمولا در گلخانه های ايران از واريته های غير همرس در برداشت های طولانی مدت و از واريته بينابين در مناطقی که مدت برداشت کوتاه تر است استفاده می شود. سومين تقسيم بندی بر اساس وزن ميوه است . امروزه برای مصرف تازه خوری گوجه فرنگی از گوجه چری با وزن ۵ تا ۲۰ گرم تا گوجه هايی به وزن ۲۵۰ گرم استفاده می شود. نا گفته نماند که هر چه وزن گوجه فرنگی سنگين تر باشد مدت بيشتری برای رسيدن به باردهی نياز دارد . مثلا گوجه چری که حدود ۵ تا ۲۰ گرم است پس از نشاء حدود ۶۰ روز برای برداشت محصول نياز دارد. به تازگی در بازار توليد واريته های ديگری پا نهاده است که کلاستر نام دارد .اصولا چيدن ميوه به صورت خوشه ای با اصطلاح کلاستر خوانده می شود . با پيشرفت تکنولوژی در توليد بذر واريته هايی به بازار معرفی شده است که در برابر نماتد يا ويروسهايی که در منطقه ای فعال هستند مقاومت داشته و می توان با توجه به مشکلات موجود ارقام مورد نظر را انتخاب نمود. طول دوره جوانه زنی: طول دوره جوانه زنی تا ظهور برگ های لپه ای در سطح خاک معمولا ۶ روز است واز ۴ تا ۶ هفته نشاء آماده انتقال به زمين اصلی است . برای اينکه بذر گوجه فرنگی بتواند به خوبی جوانه زده و رشد نمايد تا زمان رشد مطلوب بوته بهتر است آن را در محل خزانه نگهداری نمود که هم در استفاده از امکانات گلخانه بتوان صرفه جويی کرد و هم گياه بتواند در ابتدا رشد خوبی داشته باشد. به همين منظور قسمتی از گلخانه را برای گلدان های نشاء در نظر گرفته و يا محلی را برای خزانه انتخاب می کنيم انتخاب گلدان مناسب که حجم ريشه درون آن به خوبی فعاليت کند حائز اهميت است . دما رطوبت نور فاصله بوته ها نقش مهمی در رشد يک گياه سالم در خزانه را دارد . برای مثال سطحی برابر ۱۰×۱۰ سانتی متر برای هر بوته باید در نظر گرفت . ضمنا بايد از محلهايی استفاده کرد که کاملا ضد عفونی شده و آفات و بيماری ها در محل نشاء موجود نباشد. دمای مناسب: بهترين دما برای جوانه زنی ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد و بعد از جوانه زنی دما را تا ۲۴ درجه در مواقع روز و ۱۸ درجه در هنگام شب تقلیل می دهیم.با توجه به اینکه بیشترین فعالیت ریشه ها در عمق ۳۰ سانتی متری خاک می باشد قبل از انتقال نشاء های گوجه فرنگی به زمین اصلی باید بسترهای مناسب که تا عمق ۸۰ سانتی متری قابلیت نفوذ ریشه را داشته باشد محیا نمود در این صورت باید علف های هرز را پیش از انتقال نشاء حذف و پاکسازی نمود و بخصوص از دو گیاه سس و گل جالیز نباید غافل گردید که این دو مشکلات فراوانی را برای گیاه ایجاد می نمایند .بهتر است با رویت سس یا گل جالیز آنها را از کنار بوته جدا کرده و پاکسازی نمود آنگاه مواد آلی و کودهای شیمیایی را در اندازه مناسب و با راهنمایی آزمایشگاه های خاک شناسی تدارک دیده و استفاده نمود . بهترین Ph برای گوجه فرنگی ۵/۵ تا ۸/۶ می باشد و تراکم کشت را بین ۲ تا ۵/۲ بوته در متر مربع می توان انتخاب نمود. علاوه بر مسائلی که در مورد تراکم کشت خیار عنوان شد نحوه پایین کشی بوته گوجه فرنگی دلیل دیگری است برای انتخاب تراکم بوته. شکل بستر را می توان به صورت ذوزنقه که در بالا ۴۰ سانتی متر و در پایین ۷۰ سانتی متر در نظر گرفته و به فاصله حدود ۵۰ تا ۶۰ سانتی تر از یکدیگر روی بستر حفره هایی به اندازه گلدان های نشاء در ۲ طرف به صورت زیکزاک و یا در یک خط ایجاد نمود. سپس نشاء گوجه فرنگی را در حفره ها قرار داده و با اضافه کردن خاک یا پیت موس به اطراف آن بوته را در محل انتخاب مستقر کرده و سپس آبیاری نمود تا نفوذ آب جایگزین هوای اضافی اطراف ریشه گردد. هرس :همه می دانيم که هرس به منظور ايجاد تعادل بين رشد بوته شاخ وبرگ و مقدار ريشه و ميوه است به همين منظور بوته گوجه فرنگی را تا زمانی که به ۳۰ سانتی متری نرسيده است هرس نمی کنيم و اجازه می دهيم رشد خود را انجام دهد زمانی که ارتفاع بوته به ۳۰ سانتی متری رسيد اولين هرس را انجام می دهيم. اين هرس شامل حذف گل ها و شاخه های فرعی است پس از انجام اين مرحله هرس در تمام طول رشد بوته تمام شاخه های فرعی را حذف می کنيم و در کشت های کوتاه مدت بعد از رسيدن بوته به ارتفاع ۳۰ سانتی متری بوته را به صورت دو شاخه به نخ های مهار می بندیم, با انجام این کار دیگر نیازی به پایین کشی بوته نیست .بر اساس تجارب کیفیت و میزان محصول بوته ای که پایین کشیده شده است بهتر و بیشتر است بدیهی است پس از رسیدن این دو شاخه به ارتفاع مفید گلخانه جوانه انتهایی آن را حذف می کنیم تا گل های موجود در بوته به میوه تبدیل شود. پس از برداشت محصول این بوته ها از گلخانه حذف شده و زمین برای کشت بعدی آماده می شود . البته کشاورزان با تجربه جهت همسان کردن اندازه میوه ها بر اساس بضاعت گیاه و نوع واریته گلها و یا میوه های اضافی بر روی خوشه را هرس می کنند و به تعداد مشخصی از گلها اجازه می دهند تا به میوه برسند . گوجه فرنگی گياهی است اتوگارد که معمولا قبل از باز شدن گل تلقيح گل صورت گرفته است. به همين دليل به ندرت می توان در شرايط خاص تلقيح خارجی را در آن مشاهده نمود. تلقيح : در فضای گلخانه هيچ گونه عامل محرکی مانند باد و يا حشرات برای تلقيح وجود ندارد برای رفع اين مشکل می توان به چند طريق عمل کرد. اول استفاده از زنبورهای مخصوص که عمر آنها فقط يک فصل استو به طور غير مستقيم باعث شک به گياه شده و عمل لقاح را باعث می گردد. دوم استفاده از ويبراتورهای برقی است که در هر دو يا سه روز يکبار با لرزش خوشه ها عمل لقاح را صورت می دهد. راه سوم اين است که می توان در کشت زمستانه از هرمن تلقيح کننده استفاده نمود. و بالاخره راه چهارم اين است که با ايجاد شک در سيمهای مهار و يا ضربه مستقيم بر روی گلها باعث گرده افشانی يا در نهايت عمل تلقيح گرديم. نکته حائز اهميت در عمل تلقيح گلهای بوته گوجه فرنگی دمای موجود در گلخانه می باشد که بايد بين ۲۰ تا ۲۵ درجه بوده و رطوبت آن نيز کم باشد. زمان تلقيح : بهترين زمان برای اين کار بين ساعات ۱۱ تا ۲ بعد از ظهر می باشد که فضای گلخانه از رطوبت کمتر و دمای بيشتری برخوردار است به همين خاطر امکان تلقيح در دمای ۲۸ تا ۳۰ درجه کاهش می يابد و در دمای ۱۳ تا ۱۵ درجه امکان تلقيح وجود ندارد و عدم تلقيح گل ريزش گل را در پی خواهد داشت. به هر حال پس از تلقيح گل ميوه بين ۱۸ تا ۳۵ روز زمان لازم دارد تا قابل برداشت باشد٫ و حالا بوته گوجه فرنگی به زمان ثمر دهی خود رسيده و در اين مرحله بايد به گونه ای برخورد نمود که حداکثر برداشت را کسب کرد. زمانی که برگ های نزديک به هر خوشه ميوه چيده می شود ميوه امکان بهتری برای رنگ گيری پيدا می کند. نکته قابل ذکر ديگر اينکه بدیهی است ۵۰ درصد خوشه ميوه رنگ بگيرد و ۵۰ درصد ديگر از حالت سبز بودن تغيير رنگ داده و رفته رفته قرمز خواهد شد. بنابراين در صورتی که نيمی از خوشه واريته کلاستر به رنگ نهايی در آمده باشد می توان ان را چيد و به بازار عرضه نمود. چنانچه مسافت مزرعه تا بازار کم باشد و نيمه سبز خوشه فرصت رنگ پذيری نداشته باشد می توان از محلی که دمای آن گرمای مناسبی جهت تغيير رنگ گوجه دارد استفاده نمود. در صورتی که واريته ها به صورت کلاستر و يا همرس نباشد بهتر است گوجه های رسيده را در زمان خاص خود برداشت کرد. مسلما اندازه گوجه فرنگی هر چقدر درشت تر باشد زمان تبديل گل به ميوه و رسيدن آن هم طولانی تر خواهد بود. امروزه بسياری از کشاورزان به خاطر تقاضای مناسب مصرف کننده تمايل زيادی به کشت گوجه های چری دارند و اين به دليل ميزان باردهی فراوان رنگ های قرمز صورتی و زرد و شکل های مختلف آن است که باعث قيمت بالای اين واريته شده است. زمانی که بوته ها به سقف مفيد گلخانه می رسند لازم است برگ های پائين را هرس نمود و اگر نخ ها به صورت قرقره ای به سيم آويزان است می توان با بازکردن ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر از نخ قرقره در يک جهت نخ ها را روی سيم حرکت داده که اين عمل باعث می شود ساقه از پائين روی بستر و یا شاسی های مخصوص قرار گیرد و انتهای بوته در فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتی متری سقف مفید گلخانه برسد. این روش به کشت دراز مدت مربوط می شود.

آبیاری قطره‌ای ________________________________________ آبیاری قطره‌ای عبارتست از روشی که طی آن آب با فشار کم از روزنه یا وسیله‌ای به نام قطره چکان از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای بوته ریخته می‌شود. شبکه‌ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می‌نماید به کمک قطره چکان و با فشار کم در روی زمین پاشیده می‌شود. از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه ریشه‌ها ، در سطح زمین (در زیر خاک) خواهد بود. مقدمه روش آبیاری قطره‌ای سالیان دراز در فرانسه و در کشورهای دیگر برای آبیاری در گلخانه‌ها مورد استفاده بوده است. در ایران این روش در دهه پنجاه ابداع شد و سطوح بزرگی با این روش آبیاری شدند ولی با مرور زمان مزایا و معایب این روش مشخص شد. هزینه‌های زیاد و تکنیک‌های نسبتا پیشرفته این روش و نمکها و مواد جامد معلق در آبهای ایران از معایب آبیاری قطره‌ای بوده و باعث شده که کشاورزان کمتر از این روش آبیاری استفاده کنند ولی این دلیل نیست که روش آبیاری قطره‌ای را مطرود بدانیم و در پی رفع معایب آن باشیم. تشکیلات آبیاری قطره‌ای منبع آبی ، موتورپمپ ، سیکلون ، فیلترشن ، تانک کود ، مرکز کنترل ، فیلترتوری ، لوله اصلی ، لوله آبرسانی ، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی ، قطره چکان. طرز کار شبکه آبیاری قطره‌ای آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون ، شن و مواد خارجی خیلی درشت آن ته نشین می‌شود. در فیلتر بقیه مواد جامد معلق در آب گرفته می‌شود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهای دیگر تانک خارج و مجددا وارد جریان اصلی آب می‌گردد. آب پس از عبور از فیلترتوری وارد لوله‌های توزیع کننده شده و مرکز کنترل این مجموعه را هماهنگ می‌کند. در حال حاضر این روش آبیاری برای محصولات گران قیمت اقتصادی بوده و گیاهان گلخانه‌ای و کلیه گیاهانی که کشت آن زیر پلاستیک صرفه اقتصادی داشته باشد امکان پذیر است. ولی برای غلات ، حبوبات ، گیاهان علوفه‌ای و سایر محصولاتی که قیمت آن پائین است صرف نمی‌کند. انتخاب قطره چکان انتخاب قطره چکان مهمترین کاری است که در یک شبکه آبیاری قطره‌ای باید انجام گیرد. انتخاب صحیح باعث می‌شود که هزینه‌های نگهداری به مقدار زیاد کاهش می‌یابد و زیانهای ناشی از مسدود شدن مجرا (هزینه تعویض قطره چکان ، آبیاری نشدن بوته‌هایی که قطره چکان آن بند آمده و در نتیجه کاهش محصول) در بر خواهد داشت. انواع قطره چکانها ساده‌ترین قطره چکان لوله‌ای است که در طول آن بفواصل مختلف روزنه‌های بسیار ریزی ایجاد شده و آب از این روزنه‌ها خارج می‌شود. قطره چکان دکمه‌ای این قطره چکانها کوچک بوده و دارای دهانه کوچکی به قطر کمتر از یک میلیمتر هستند. با سوراخ کردن لوله‌های آبرسانی فرعی این قطره چکانها در آن سوراخها قرار می‌گیرند. آب از دهانه وروی داخل قطره چکان شده و پس از طی بدنه از دهانه خروجی آن به سطح خاک می‌چکد. از مزایای این قطره چکان ارزانی قیمت آن و سرعت نصب و ساده بودن کار با آنهاست. قطره چکان با مجرای طولانی این نوع قطره چکان در مسیر لوله فرعی قرار گرفته و آب از دهانه ورودی وارد قطره چکان شده و پس از طی مسیر مارپیچ طولانی از دهانه خروجی خارج می‌گردد. عیب عمده این قطره چکان احتمال مسدود شدن مسیر در اثر رسوبات نمکی و یا ذرات جامد معلق در آب می‌باشد. این قطره چکان قابل تعمیر نبوده و در اثر انسداد مجرا باید با آب اسید شسته و یا تعویض شود. قطره چکان صفحه‌ای ‌این قطره چکان از چند صفحه منطبق بر هم تشکیل شده بطوریکه هر صفحه دارای دیواره عرضی عمودی بر صفحات است. آب در مسیر خود ‌این دیواره‌های عرضی را دور زده و از سوراخ انتهایی به صورت قطره خارج می‌شود. مجموعه این صفحات روی هم قرار گرفته و به قطره چکان شکل صندوقی کوچکی می‌دهد. قطره چکان چند دهانه‌ای برای آبیاری درختان در باغهای میوه اجبارا از قطره چکانهایی که با فشار زیادتر و با چند دهانه خروجی آب را به پای درخت برسانند استفاده می‌شود. به هر یک از دهانه‌ها لوله باریکی وصل شده و آب را تا فاصله چند متری منتقل می‌نماید. بدین ترتیب با یک یا دو قطره چکان می‌توان نسبت به آبیاری یک درخت اقدام نمود. تعداد این خروجی‌ها از 5-1 متغیر است. تجمع نمک در آبیار ی قطره‌ای آب آبیاری دارای مقداری نمک محلول است که ممکن است موجب مسدود شدن مجرای قطره چکانها شود. بعضی وقتها هم این نمکها همراه آب آبیاری وارد منطقه ریشه‌ها شده و زیان فراوانی به گیاه وارد می‌سازد. برای شست و شوی این نمکها به دو روش عمل می‌کنند: • در زمستان از آب رودخانه‌ها و یا جریانهای سطحی حاصله از بارندگی یا آبهای اضافی موجود در منطقه برای شست و شوی نمکهای فوق استفاده می‌شود. • هر دو سال یکبار زمینهای آبیاری قطره‌ای را با روش کرتی کشت و آبیاری می‌کنند.

 

-- "پلاستیکالچر" (plasticulture) ترکیبی از دو واژه "پلاستیک" (plastic) و "کشاورزی" (agriculture) است. بدینترتیب  "پلاستیکالچر" به معنی استفاده از پلاستیک ها در پرورش گیاهان و حیوانات می باشد.

"پلاستیکالچر" در گستره جهانی قابل اجرا است و یک صنعت چند میلیارد دلاری را به حرکت در می آورد که مواد پلاستیکی را برای اهداف گوناگون تولید می سازد.

بطور کلی پلاستیک ها باعث افزایش تولیدات و کارآیی نهاده های کشاورزی از طریق کاهش هزینه ها و زمان مورد نیاز می شوند. پلاستیک ها موجب صرفه جویی و حفاظت منابع طبیعی با ارزش نظیر : آب ، عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان ، سوخت های فسیلی و اَشکال مختلف انرژی بویژه نور خورشید می گردند. پلاستیک ها را می توان در برخی حالات برای محدودسازی نور خورشید و حفظ رطوبت خاک بویژه در مناطق خشک بهره گرفت (8).

--- در رابطه با "پلاستیکالچر" می توان گفت که :

الف) راه حل مناسبی برای محافظت از محصولات کشاورزی است.

ب ) باعث کاهش رقابت گیاهان اقتصادی در مواجهه با علف های هرز و حشرات مهاجم می شود.

پ ) نتیجه سال ها پژوهش علمی است.

ت ) طریقه ای برای ترقی دادن کاربرد پلاستیک ها در کشاورزی محسوب می شود و بدینطریق زمینه را برای نضج کشاورزی صنعتی فراهم می سازد.

ث ) بدون بکارگیری "پلاستیک های کشاورزی" (AG plastics) ممکن است بسیاری از محصولات زراعی- باغی هیچگاه شانس بقاء در شرایط اقلیمی دشوار را نیابند زیرا احتمالاً در مقیاس وسیع بشدت خسارت خواهند دید.

ج ) تحقیقات مرتبط با "پلاستیکالچر" بر علوم متعددی اتکا دارد و تلاش می کند تا بهترین شیوه و تکنولوژی بکارگیری پلاستیک را در رابطه با تولیدات کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی گوناگون بیازماید و بنحوی موثق به ثبات تولیدات کشاورزی در جهان کمک نماید (7،8).

 

تکنولوژی پلاستیکالچر (plasticulture technology) :

انقلاب سبز و پس از آن :

--- انقلاب سبز (green revolution) بر افزایش عملکرد محصولات گیاهی با استفاده از :

#1) واریته های مناسب

#2) کودها

#3) آفتکش ها

#4) شیوه های بهینه کشاورزی

تأکید می ورزید و طی سال ها موجی نوین را در مناطق عمده کشاورزی دنیا براه انداخت. این موضوع باعث شد که بسیاری از کشورها از وضعیت کمبود غلات بمرور به شرایط خودکفایی (self sufficient) دست یابند. افزایش محصولات کشاورزی ضرورتاً می باید به موازات افزایش رشد جمعیت صورت پذیرد. ولیکن امروزه جمعیت روبه فزونی جهان برای حفظ خودکفایی در تولید غلات ، نیازمند انقلاب سبز دیگری با مفهوم انقلاب سبزتر است. عملیات کشاورزی ابتکاری که ضمن سازگاری با شرایط اقلیمی و توانایی های تکنیکی بتواند با ظرافت بیشتری به استفاده از نهاده های متعدد قابل دسترس بپردازد تا بر کمیّت و کیفیت محصولات تولیدی افزوده گردد. شیوه "پلاستیکالچر" به استفاده مفید و کارآمد از نهاده های کشاورزی مصصمم است لذا نویدبخش یک انقلاب سبز دیگر در کشاورزی بویژه در مناطق دشوار می باشد (6).

 

"پلاستیکالچر" چیست ؟

--- پلاستیکالچر" به مفهوم استفاده از پلاستیک ها در زراعت ، باغبانی ، گلکاری ، مدیریت آبیاری و حتی ذخیره سازی غلات است. بنابراین انواعی از مواد پلاستیکی و تولیدات نهایی (end products) در شیوه "پلاستیکالچر" استفاده می گردند تا نتایج زیر حاصل آیند :

$1) صرفه جویی در مصرف آب

$2) بهبود کارآیی آبیاری  

$3) حفاظت محیط زیست

$4) مراقبت از محصولات گیاهی

$5) ذخیره سازی بهینه محصولات نهایی

$6) انتقال مطلوب محصولات نهایی (6).

 

چرا از پلاستیکالچر استفاده می شود ؟

--- پلاستیک ها می توانند نقش بارزی را در صرفه جویی نهاده های مصرفی در کشاورزی برعهده گیرند. آنها نیازمند حداقل مصرف انرژی در تولید و نگهداری محصولات نهایی کشاورزی هستند. پلاستیک ها دارای مزایا و محسنات روشن و بارزی در مقایسه با مواد متشابه سنتی هستند که برخی از آنان عبارتند از :

&1) نسبت سطح به وزن بالاتر

&2) خواص الکتریکی برتر

&3) ویژگی عایق دمایی برتر

&4) مقاومت عالی در برابر فساد تدریجی

&5) انعطاف پذیری مطلوب

&6) عدم نفوذپذیری به آب و گاز

&7) مقاومت به مواد شیمیایی

&8) کمترین اصطکاک و سایش در مقابل سطوح صاف (6).

--- "پلاستيكالچر" را مي توان در اراضي كم وسعت تا اراضي وسيع پياده نمود. بدین نحو "پلاستيكالچر" را بايد مديريت ابزارها ناميد زیرا به توليدكنندگان كمك مي كند تا از منابع دخيل در توليدات گياهي با حداكثر كارآيي و بالاترين سودمندي بهره گيرند. كارآيي "پلاستيكالچر" باعث افزايش دوره فصل رشد ، افزايش عملكرد محصولات ، بهره گيري بهينه از منابع حداقل مي شود و به كشاورزان خُرده پا كمك مي كند تا در حد توان خويش در بازار مصرف مشاركت ورزند(3).

--- سيستم پرورش "پلاستيكالچر" مستلزم بكارگيري عوامل زير است :

*1) مالچ پلاستيك (plastic mulch)

*2) آبياري قطره اي (drip irrigation)

*3) بكارگيري كود-آبياري (fertigation) ، شيمي-آبياري (chemigation) و ساير ادوات مربوطه

*4) امكان نشاء بوته ها (transplants)

*5) تونل هاي رفيع ، پوشاندن رديف ها ، اثرات بادشكن (3).

--- آماده سازي بستر بذور جهت استقرار مالچ پلاستيك حائز اهميت است. بسترهای مذکور را با "ماشين مالچ گذار" (mulch machine) به ميزان 6-4 اينچ رفيع تر از بخش های مجاور مي سازند که اين موضوع باعث :

#1)  افزايش دماي خاك 

#2) بهبود زهكشي آب مازاد 

#3) كمك به حركت هوا از ميان شاخه و برگ هاي گياهان 

#4) افزايش سودمندي از طريق بهبود رشد گياهان مي شود (3).

 

فوايد پلاستيكالچر عبارتند از :

&1) افزايش فصل رشد محصولات گیاهی در مناطق معتدل و سرد که بدينطريق محصولات زودتر از زمان معمول تا ديرتر از آن قابليت برداشت خواهند داشت.

&2) زودرسي محصول

&3) افزایش عملکرد در واحد سطح با کمترین آسیب های محیطی

&4) كارآيي بيشتر منابع آب

&5) كاهش آبشويي كودهاي مصرفي

&6) افزايش كارآيي استفاده از كودها به کمک سيستم كود-آبياري (fertigation)

&7) كاهش فرسايش بادي و آبي

&8) امکان کاشت گیاهان مختلف به طرق :

1-8- کاشت بینابین (inter-cropping)

2-8- کاشت دوگانه (double-cropping)

3-8- کاشت سه گانه (triple-cropping)

&9) مديريت بهينه بسياري از آفات گياهي

&10) حصول محصولات پاکیزه و با کیفیتی بالاتر

&11) زمینه کنترل علف های هرز در بسترهای مالچ پلاستیک فراهم می شود.

&12) كاهش فشردگي خاك و حذف ضرورت هرس ريشه ها (root pruning)

&13) فرصت حصول 3-2 محصول با ماكزيمم كارآيي در سال

&14) امکان اِعمال هر دو شیوۀ کشاورزی اُرگانیک و سنتی در "پلاستیکالچر" وجود دارد.

&15) تولیدات "پلاستیکالچر" مزارع کوچک و بزرگ را می توان به "خُرده فروشی ها" (retail markets) و عُمده فروشی ها (wholesales) عرضه داشت (3،10).

--- امروزه در راستاي حفظ رقابت بين بازارهاي مصرف ، پرورش دهندگان و توليدكنندگان محصولات گياهي در گسترۀ جهاني به بكارگيري شيوۀ "پلاستيكالچر" بمنظور مديريت ابزارها ، بالاترين عملكرد و بيشترين سود اقتصادي پرداخته مي شود (10).

معایب پلاستیکالچر عبارتند از :

$1) هزینه اولیه بسیار زیادی می طلبد زيرا "پلاستيكالچر" نيازمند استفاده از لوله هاي باريك آبياري (pipes) ، ادوات كود-آبياري (fertigation) ، صافي ها (filters) ، پوشش رديفي سطح زمين ، تبديل ها (connectors) و اتصالات (fittings) مي باشد.

$2) جمع آوری مالچ پلاستیک و نوارهای آبیاری (drip tape) نسبتاً دشوار است.

$3) مالچ پلاستیک می تواند پناهگاه حشرات بویژه "سِن های کدو" (squash bugs) گردد.

$4) مالچ پلاستیک می تواند معضلات عدم زهکشی را تشدید سازد (3،10).

--- جمع آوري مالچ پلاستيك به كارگر كافي و ادوات ويژه اي نياز دارد كه جملگي بنحو معني داري بر هزينه هاي توليد محصولات گیاهی در شيوه "پلاستيكالچر" مي افزايند.

از روش خاص "بريدن از زير" (undercutting) و ابزارهاي بلندكردن مالچ مي توان براي برچيدن پلاستيك ها از سطح مزرعه بهره گرفت. امروزه دستگاه "PMR" تنها ماشين منفردي است كه بنحو مؤثري در جمع آوري مالچ پلاستيك از سطح مزارع همزمان با بلندكردن آن از سطح خاك و علف هاي هرز زيرينش بكار مي آيد. اين دستگاه بخوبي مي تواند به حذف علف هاي هرز ، بقاياي محصول و آلودگي ها از سطح مالچ پلاستيك بپردازد و بصورت صفحات رول در آورد تا مجدداً استفاده شوند يا بازيافت گردند (10).     

 

مالچ های پلاستیک :

--- "مالچ های پلاستیک" (plastic mulches) شرایط بسیار مفیدی را از جمله افزایش عملکرد ، بلوغ زودتر محصولات گیاهی ، کیفیت بالاتر تولیدات ، بهبود مدیریت آفات و کنترل مناسب تر علف های هرز برای کاربران کشاورزی فراهم می سازند.

مالچ های پلاستیک مهمترین اجزاء "پلاستیکالچر" را تشکیل می دهند بطوریکه از سال های دهه 1960 میلادی بصورت وسیع جهت تولید تجارتی سبزیجات استفاده می شوند و تا امروز نیز کاربردشان همچنان در سراسر جهان در حال فزونی است.

"پلاستیکالچر" اجازه می دهد تا از آبیاری قطره ای برای کسب حداکثر کارآیی مصرف آب بهره گیرند. همچنین برای پرورش انواع گوناگون سبزیجات نظیر : گوجه فرنگی ، فلفل ، خیار ، کدو خورشتی (squash) ، بادمجان ، هندوانه ، بامیه (okra) و خربزه (muskmelon) می توان از مالچ پلاستیک بنحو موفقیت آمیزی بهره گرفت. تولید توت فرنگی و گل های شاخه بریده (cut flowers) نیز همانند سبزیجات از طریق "پلاستیکالچر" بهبود می یابند (9).

--- انتخاب نوع مالچ پلاستیک به عواملی نظیر : نوع محصول ، فصل پرورش ، تعداد دفعات پرورش مورد انتظار محصول در سال و مدیریت مطلوب آفات بستگی دارد.

مالچ های پلاستیک بر اساس نوع و رنگ دارای اثرات متفاوتی بر حرارت خاک و آب ، حفظ رطوبت و عملکرد محصول سبزیجات هستند. بر این اساس امروزه مالچ های پلاستیک را برای تولید تجارتی سبزیجات در سه رنگ عمده یعنی : سیاه ، سفید و شفاف  (clear) تولید می کنند. اگرچه نوع سفید غالباً توسط انواع جدید "دو رنگ" (co-extrude) که سطح روئی و زیرین بترتیب به رنگ های سفید و سیاه (white-on-black) هستند، جایگزین گردیده اند (9).

--- مالچ های پلاستیک مستقیماً بر میکروکلیمای اطراف گیاهان از طریق تغییر "بودجه تشعشعی" (radiation budget) یعنی نسبت "بازتاب / جذب" (absorbtivity vs reflectivity) سطحی و کاهش تلفات آبِ خاک تأثیر می گذارند.

رنگ مالچ های پلاستیک عمدتاً تعیین کنندۀ رفتار تشعشعی انرژی و تأثیراتش بر میکروکلیمای اطراف بوته های سبزیجات می باشد. رنگ مالچ پلاستیک بر دمای آن و دمای خاک سطحی زیرینش مؤثر است.

درجه تماس بین مالچ و خاک از دیگر عوامل مؤثر بر کارآیی مالچ های پلاستیک است لذا صفحات پلاستیک را نباید به شدت از طرفین کشید زیرا باعث ایجاد یک لایه هوا در زیر پلاستیک می شود که بعنوان مانعی در اثربخشی بهینه پلاستیک بویژه در سطوح خشن خاک عمل می کنند و نهایتاً خاک را بخوبی گرم نمی سازند (9).

--- میزان دمای خاک در زیر مالچ پلاستیک بستگی به خصوصیات مواد سازنده اش (جذب ، انعکاس ، انتقال) در رابطه با دریافت انرژی تشعشعات خورشیدی دارد. پلاستیک های سیاه حائز نور غالب هستند لذا زمانیکه برای تولید سبزیجات بکار می روند با حداکثر کدورت و عدم شفافیت به جذب تشعشعات خورشیدی می پردازند. مالچ پلاستیک سیاه باعث جذب بیشترین میزان تشعشعات "اولترا ویولت" (UV) ، طیف مرئی و مادون قرمز خورشید می شود سپس آنها را بصورت تشعشعات گرمایی با طول موج های بلند مادون قرمز ساطع می سازد. اکثریت انرژی که توسط مالچ های سیاه جذب می شوند، از طرق ساطع شدن (radiation) و همرفت (convection) به اتمسفر بازگردانیده و تلف می گردند (9).

--- کارآیی مالچ های پلاستیک زمانی بالا خواهد بود که با افزایش دمای خاک سطحی در فصول خنک بتوانند شرایط مناسب را برای رشد گیاهان اهلی فراهم سازند یعنی دمای دریافت شده را بخوبی به خاک منتقل نمایند زیرا هدایت گرمایی خاک بستگی زیادی به هوای محبوس شده و مقدار انرژی جذب شده توسط مالچ پلاستیک دارد تا بتواند گرمای حاصله را بخوبی به خاک منتقل سازد. کارآیی هدایت گرمایی زمانی به حداکثر می رسد که مالچ پلاستیک کاملاً به سطح خاک زراعی بچسبد (9).

--- دمای خاک زیر پلاستیک سیاه ضمن روز در عمق 2 اینچ حدود 5 درجه فارنهایت و در عمق 4 اینچ حدود 3 درجه فارنهایت بیشتر از خاک لخت است. متقابلاً مالچ پلاستیک شفاف فقط میزان اندکی از تشعشع خورشید را جذب می کند و 95-85 درصد آنرا عبور می دهد ولیکن میزان عبور اشعه ها بستگی به ضخامت و درجه کدورت (opacity) صفحات "پلی اتیلین" دارد.

در زیر سطح مالچ پلاستیک معمولاً توسط قطرات متراکم آب پوشیده می شود. این قطرات در مقابل تشعشعات موج کوتاه دریافتی بسیار شفاف هستند امّا در مقابل امواج مادون قرمز خروجی حائز طول موج بلند بعنوان لایه غیر شفاف عمل می کنند لذا مقدار قابل ملاحظه ای از گرما که در خاک های لخت به هدر می روند بدینگونه توسط مالچ پلاستیک شفاف نگهداری می گردند. بعلاوه دمای روزانه خاک در زیر مالچ پلاستیک شفاف عمدتاً 14-8 درجه فارنهایت در عمق 2 اینچی و 9-6 درجه فارنهایت در عمق 4 اینچی در مقایسه با خاک لخت افزون تر است. مالچ پلاستیک شفاف معمولاً در خاک های مناطق خنک ایالات متحده آمریکا نظیر ایالت "نیو انگلند" استفاده می شود (9).  

--- بکارگیری مالچ پلاستیک شفاف نیازمند استفاده از شیوه های زیر جهت کنترل علف های هرز است :

*1) علفکش ها (herbicides)

*2) ضد عفونی کننده های تدخینی خاک (soil fumigant)

*3) آفتابدهی خاک (soil solarization) (9).

--- مالچ های پلاستیک "دو رنگ" با سطح فوقانی سفید و سطح زیرین سیاه یا نقره ای باعث کاهش دمای خاک زیرین بمیزان 2- درجه فارنهایت در عمق 1 اینچ و بمیزان 7/0- درجه فارنهایت در عمق 4 اینچی خاک در مقایسه با خاک لخت می شوند زیرا آنها به داخل کانوپی گیاهان به میزانی بیشتر از تشعشع ورودی خورشید انعکاس می یابند.

از این مالچ ها می توان برای استقرار محصولات در دورانی استفاده کرد که دمای خاک زیاد است و هر گونه کاهش می تواند برای رشد گیاهان مفید واقع گردد. بستگی به درجه کدورت مالچ های سفید ممکن است بکارگیری ضدعفونی کننده های تدخینی و یا علفکش ها ضرورت یابند زیرا بدینطریق بر توانایی آنها در کنترل رشد علف های هرز افزوده می گردد (9).

 

مالچ هاي پلاستیک با اثر انتخابی :

--- گروه دیگری از مالچ ها شامل مالچ هایی با "طول موج انتخابی" (wave-length-selective) یا مالچ های "انتخاب نور" هستند آنچنانکه اینگونه مالچ های پلاستیک فقط نورهای منتخب از طیف الکترومغناطیس خورشید را بجز در محدوده نورهای فعال در فتوسنتز عبور می دهند.

این مالچ ها "تشعشعات فعال فتوسنتزی" (PAR) را جذب می کنند ولیکن تشعشع مادون قرمز (IR) را عبور می دهند و بدینگونه شرایطی بینابین مالچ های سیاه و شفاف را در موضوع افزایش دمای خاک فراهم می سازند.

رنگ های چنین مالچ هایی می تواند به شرح و انواع تجارتی زیر باشند :

1) مالچ های آبی – سبز (blue-green) نظیر :

1-1- "IRT-76"

2-1- "AEP industries Inc."

3-1- "Moonachie"

4-1- "N.J."

5-1- "Climargo"

6-1- "Leco industries Inc."

7-1- "Quebec"

8-1- "Canada"

 

2) مالچ های قهوه ای (brown) نظیر :

1-2- "Polyon-Barkai"

2-2- "Poly-west"

3-2- "Encinitas"

4-2- "Calif" (9).

 

--- این مالچ ها همانند مالچ های شفاف جملگی باعث گرم شدن خاک می شوند امّا هیچگونه همراهی در بروز مشکل علف های هرز نخواهند داشت. یک لایه بینابین در سطح خاک در برابر افزایش دمای خاک به واکنش می پردازد و ممکن است باعث فعالیت های فیزیوشیمیایی (مثل تنظیم فیتوکروم) یا اثرات تابشی (مثل افزایش یا کاهش گرما بر سطح شاخه و برگ ها) شوند. بعنوان مثال در یک کانوپی فلفل بیش از دو برابر تشعشع فعال فتوسنتزی (PAR) منعکسه در بالای مالچ های پلاستیکی شفاف نسبت به روی پلاستیک های سیاه یا خاک لخت اندازه گیری شده است(9).

--- اگرچه پلاستیک های سیاه و قرمز هر دو باعث افزایش دمای خاک می شوند امّا ملاحظه گردید که پلاستیک های قرمز موجب بالا رفتن راندمان محصولات زودرس و کاهش شاخه و برگ هایشان شده اند. مالچ های سیاه و قرمز به میزان مشابهی به انعکاس امواج فعال فتوسنتزی (PAR) می انجامند ولی پلاستیک قرمز موجب افزایش نسبت تشعشعات "مادون قرمز/ قرمز" (R : FR) در امواج بازتابی شد. نسبت امواج "R : FR" و میزان نور آبی بازتابی در مجاورت کانوپی نسبتاً بحرانی می گردید (9).

--- مالچ های پلاستیک آبی و سبز در زراعت شلغم (turnip) موجب ظهور برگ های بزرگتر و افزایش نسبت ساقه به ریشه (shoot : root) در مقایسه با مالچ های سفید شدند زیرا نسبت نورهای "R : FR" بازتابی از پلاستیک سفید کمتر از نور خورشید بود.

بیشترین رنگ های مالچ پلاستیک که اخیراً بررسی گردیده اند شامل : قرمز ، آبی ، زرد ، خاکستری و نارنجی بوده اند. آنها مشخصات بصری متمایزی دارند و از الگوهای تشعشعات بازتابنده متفاوتی در کانوپی محصول پیروی می کنند فلذا بر رشد و نمو گیاهان تأثیر می گذارند (9).

--- نورهای بازتابی می توانند علاوه بر اینکه رشد محصول را سبب می گردند، بر واکنش حشرات در جمعیت های گیاهی که در شرایط مالچ پلاستیک روئیده اند، تأثیر بگذارند. مالچ های زرد ، قرمز و آبی موجب افزایش جمعیت "شته سبز هلو" (green peach aphid) می شوند درحالیکه مالچ های زرد باعث افزایش جذب شمار بیشتری از "سوسک های نواری" (striped) و خالدار (spotted) خیار و "سوسک کلرادو" سیب زمینی می گردند. بدین جهت است که رنگ زرد از دیرباز در گلخانه ها برای نظاره گری جمعیت حشرات کاربرد داشته است (9).

--- مالچ هایی با سطح فوقانی نقره ای رنگ باعث دفع برخی از انواع شته ها و در نتیجه کاهش آنها بر روی گیاهان شدند. اینگونه مالچ ها همچنین باعث تأخیر در ظهور ویروس های "شته زی" (aphid-borne) در کدو خورشتی تابستانی گردیدند.

مالچ های پلاستیک خاکستری نیز متشابه مالچ های سفید بر اساس میزان کدورت ممکن است نیازمند کاربرد علف کش ها یا ضد عفونی کننده های تدخینی برای جلوگیری از رشد علف های هرز باشند.

برخی از مالچ های رنگی نظیر انواع آبی و قرمز موجب اثرات چشمگیری بر دمای خاک می گردند و دمای خاک را در عمق 2 اینچی به 168-167 درجه فارنهایت افزایش می دهند درحالیکه دمای هوای پیرامونش حدود 104 درجه فارنهایت بوده است (9).

--- مراکز تحقیقاتی توسعه "پلاستیکالچر" در صدد تدارک فرمولاسیونی از رنگ ها برای مالچ های پلاستیک هستند تا موجب افزایش رشد و عملکرد محصولات گیاهی در شرایط مزرعه ای و تونل های رفیع پلاستیک گردند (9).

 

چگونگی تدارک بستر بذور در پلاستیکالچر:

--- "پلاستیکالچر" شیوه ای ابداعی از کشاورزی متراکم است که قادر به افزایش راندمان محصول در بسیاری از گیاهان به میزان 3-2 برابر کشاورزی سنتی می باشد درحالیکه فقط از 50 درصد آب مورد نیاز گیاهان در شیوه سنتی بهره می گیرد. "پلاستیکالچر" به حفظ دما و رطوبت و همچنین کنترل علف های هرز و آفات کمک می کند (4).

--- بکارگیری پلاستیک ها بعنوان مالچ موضوع تازه ای نیست امّا در شیوه "پلاستیکالچر" از آبیاری قطره ای نیز همگام با آن استفاده می گردد. کشاورزانی که از شیوه "پلاستیکالچر" بهره می برند، قاعدتاً از منابع طبیعی کمتری در جهت تولید محصولات گیاهی سود می جویند لذا در مصرف اراضی و انرژی صرفه جویی می کنند.

"پلاستیکالچر" بیشترین موفقیت تولید را در پرورش گیاهان "گرما دوست" (heat-loving) نظیر : گوجه فرنگی، کدو خورشتی، فلفل و خربزه ها (خربزه، طالبی، گرمک) ظاهر می سازد (4).

 

دستورالعمل اجرای پلاستیکالچر:

دستورالعمل های (instructions) بکارگیری "پلاستیکالچر" برای اجرای مراحل استقرار آن بشرح زیر می باشد :

1) منطقه رشد گیاهان را کاملاً از سطح زمین بالاتر بیاورید.

2) کودها را توسط آبپاش ها و یا پخشاندن دستی در سرتاسر منطقه رشد گیاهان توزیع نمائید سپس توسط بیلچه (shovel) یا "روتوتیلر" (rototiller) به اختلاط خاک با کود اقدام نمائید.

3) لوله های آبیاری قطره ای (pipe) و یا نوارهای آبیاری (tape) را بر روی ردیف های کشت مستقر سازید. محل قرار گرفتن قطره چکان ها باید مجاور محل کاشت بوته ها باشند.

4) مالچ پلاستیک را بر روی منطقه رشد گیاهان قرار دهید سپس با آجر، قلوه سنگ، چوب و غیرو به تثبیت و استحکام لبه های پلاستیک بپردازید. برای بسترهای پهن تر می توانید از اشیاء سنگین و یا خاک بر سطح پلاستیک کمک بگیرید.

5) محل قطره چکان ها را از طریق لمس یا مشاهده مشخص سازید و پلاستیک مقابل آنها را توسط چاقوی تیز با شکافی بشکل X برای کاشت بوته ها بگشایید. مراقب باشید که به لوله های آبیاری آسیب نرسانید.

6) جهت نگهداری بوته های رونده و تثبیت لوله های آبیاری می توانید به نصب قیم و نخ مبادرت ورزید (4).

 

هشدارها و نکات مهم :

1) گاهاً سیستم آبیاری قطره ای را بر روی مالچ پلاستیک مستقر می سازند و حفره ها را در زیر قطره چکان ها بر سطح پلاستیک ایجاد می کنند.

2) بهتر است از صافی هایی در مسیر سیستم آبیاری بهره گیرید تا قطره چکان ها در اثر رسوب گذاری (clogging) دچار انسداد نشوند.

3) سیستم های آبیاری قطره ای که بخوبی تخلیه (flush out) شوند، دارای کارآیی بیشتری در خطوط آبیاری هستند.

4) استقرار لوله های آبیاری در یک مسیر ثابت ضرورت ندارد.

5) بطور منظم به بررسی سیستم آبیاری اقدام کنید تا بتوانید بموقع به رفع اشکالات احتمالی مبادرت ورزید (4).

 

کاربردهای "مالچ پلاستیک" :

--- موضوع "پلاستیکالچر" یا "مالچ پلاستیک" (plastic mulch) منتسب به تکنیک بکارگیری مواد پلاستیکی در عملیات کشاورزی است. مواد پلاستیکی غالباً بطور وسیع در مواردی چون :

#1) لوله ها (drip tubing) و نوارهای (drip tape) آبیاری قطره ای

#2) ضد عفونی خاک با مواد تبخیرشونده (fumigation film)

#3) گلدان های باغبانی (nursery pots)

#4) بسته بندی های سیلاژ (silage bags)

کاربرد یافته اند امّا از آنها اکثراً برای پوشاندن سطح گیاهان و خاک بهره می گیرند (12).

--- عمده ترین موارد کاربرد پلاستیک ها برای پوشاندن بخش هایی از سطح خاک عبارتند از :

$1) مالچ پلاستیک سطح خاک (plastic mulch film)

$2) پوشش ردیفی سطح خاک (row covering)

$3) تونل های رفیع و کوتاه (poly tunnels)

$4) گلخانه های پوشش پلاستیک (plastic green house) (12).

--- "پلی اتیلین" یا "PE" (polyethylene) بصورت یک لایه پلاستیکی است که عمدتاً توسط پرورش دهندگان گیاهان استفاده می شوند زیرا آنها از جنبه های :

&1) فراوانی عرضه (affordability)

&2) انعطاف پذیری (flexibility)

&3) سهولت ساخت (easy manufacturing)

حائز اهمیت هستند. صفحات پلی اتیلین دارای ضخامت های متفاوتی می باشند که از جمله آنها "پلی اتیلین" نوع "کم تراکم" (LDPE) و "پلی اتیلین" نوع "کم تراکم خطی" (LLDPE) معروفیت بیشتری دارند (12).

--- مالچ های پلاستیک را می توان با افزودن برخی عناصر به پلاستیک ها از نظر کارآیی بهبود بخشید تا بشرح زیر برای رشد گیاهان اصلی سودمندتر شوند :

*1) کاهش تلفات آب

*2) تثبیت UV در خاک های خنک و جلوگیری از هجوم حشرات

*3) حذف تشعشعات فعال فتوسنتزی (PAR) برای ممانعت از رشد علف های هرز

*4) ایجاد کدری و عدم شفافیت (opacity)

*5) ضد ورود قطرات آب (anti-drop)

*6) ضد مه آلودگی (anti-fog)

*7) امکان شکافتن صفحات نازک (florescent films) (12).

 

پوشش گلخانه ها و تونل های قابل عبور (walk-in tunnel) :

--- یک گلخانه (green house) عبارت از ساختار بزرگی است که حدالمقدور سرپا می گردد و با سیستم تهویه اتوماتیک مدیریت می شود.

تونل های مرتفع (high tunnels) شامل فضاهایی با استخوان بندی میله ای (hoop houses) هستند که تهویه آنها بصورت دستی و از طریق بالازدن کناره ها انجام می پذیرد.

صفحات نازک غشایی (films) که برای پوشش گلخانه ها و تونل های رفیع استفاده می شوند، غالباً به ضخامت 220-80 میکرومتر (μm) و وسعت 20 متر هستند. دوره دوام (life span) آنها حدود 45-6 ماه است که بستگی به عوامل متعددی دارد.

صفحات نازک تک لا (MPF) از جنس پلی اتیلین هستند که برای شرایط اقلیمی معتدل (less extreme) مناسب ترند. صفحات نازک چندلایه معمولاً از 3 لایه تشکیل یافته اند بگونه ای که یک لایه "EVA19" مابین دو لایه پلی اتیلین کم تراکم تعبیه شده است. صفحات چند لایه مناسبت بهتری تحت شرایط اقلیمی دشوار (harsh) دارند (12).

 

پوشش تونل های کوچک :

--- پوشش تونل های کوچک (small tunnel) که دارای 1 متر پهنا و 1 متر ارتفاع هستند، غالباً از صفحات نازک پلی اتیلین نازکتری نسبت به تونل های بزرگ بهره مند می شوند که ضخامتی در حدود 80 میکرومتر دارند. اینگونه صفحات از عمر مفید (life time) کوتاهتری نسبت به انواع ضخیم تر برخوردارند و معمولاً یک دورۀ 8-6 ماهه را شامل می شوند.

استفاده از تونل های کوچک مقبولیت کمتری در مقایسه با تونل های بلند و گلخانه ها دارند زیرا بسیار گران تر تمام می شوند درحالیکه گلخانه ها و تونل های "رفیع قابل عبور و مرور" (walk-on-tunnels) دارای دوام بیشتری هستند و از مالچ های پلاستیک ارزان تری ساخته می شوند (12).

 

تکنولوژی مالچ پلاستیک :

--- "پلاستیک مالچینگ" (mulching plastic) زمانی است که با یک صفحه پلاستیک نازک تمام یا بخشی از سطح خاک زراعی را بپوشانند سپس اقدام به ایجاد حفره هایی با فواصل منظم جهت کاشت بذور و یا گیاهچه هایی می نمایند که در مراحل اولیه رشدشان هستند.

صفحات پلاستیکی را برای یک فصل کشت و کار (معمولاً 4-2 ماه) بر سطح زمین زراعی قرار می دهند. اینگونه صفحات دارای ضخامتی حدود 80-12 میکرومتر هستند (12).

--- اصلی ترین عمل مالچ پلاستیک عبارتند از :

@1) ایزوله سازی محیط در راستای حفظ با ثبات رطوبت و دمای خاک

@2) جلوگیری از تبخیر رطوبت خاک

@3) بحداقل رسانیدن فاصله بین کاشت بذور تا برداشت محصول

@4) جلوگیری از رشد علف های هرز

@5) ممانعت از فرسایش خاک (12).

 

--- صفحات مالچ پلاستیک در دو نوع عمده عرضه می گردند :

الف) صفحات پلاستیک بی رنگ و شفاف (colorless)

ب ) صفحات پلاستیک رنگی و یا خالدار (pigmented)

هر کدام از انواع فوق الذکر دارای معایب و محسناتی نسبت به یکدیگر هستند.

صفحات پلاستیک سیاه (black films) از رشد علف های هرز جلوگیری بعمل می آورند امّا اجازه عبور نور خورشید را برای گرم کردن خاک نمی دهند.

 صفحات پلاستیک شفاف (clear films) با عبوردادن نور خورشید باعث گرم شدن خاک می شوند ولیکن بر رشد علف های هرز نیز می افزایند.

امروزه صفحات پلاستیک "حساس به نور" (photo-sensitive films) بمرور توسعه می یابند. آنها دارای نقاط رنگی می باشند که از رشد علف های هرز ممانعت بعمل می آورند امّا همچنان باعث عبور نور جهت گرم شدن خاک می شوند. البته اینگونه صفحات پلاستیک حساس به نور در قیاس با صفحات پلی اتیلین سیاه و یا شفاف هزینه بیشتری را طلب می کنند (12).

--- در یک پژوهش مرتبط با گیاه بامیه (okra) زمانیکه از مالچ پلاستیک استفاده شد، بر میزان راندمان کل محصول و تعداد میوه ها در مقایسه با شیوه بدون کاربرد مالچ پلاستیک به میزان 2 برابر افزوده شد.

نتایج نشاندادند که مالچ پلاستیک سیاه باعث کنترل تبخیر از سطح خاک گردید و بدینطریق باعث بهبود نگهداری آب در خاک شد. همچنین اثبات گردید که بکارگیری مالچ پلاستیک باعث کاهش نیاز آبی گیاه به میزان 29-14 درصد می شود زیرا سبب حذف تبخیر از سطح خاک می گردد (12).

--- استقرار مالچ پلاستیک سیاه باعث کاهش دوره گلدهی گیاه بامیه شد بطوریکه گیاه مزبور مرحله 50 درصد گلدهی را 5-3 روز سریعتر از کرت های بدون مالچ پلاستیک طی نمود. بعلاوه ارتفاع گیاه بامیه بنحو معنی داری تحت شرایط مالچ پلاستیک در مقایسه با کرت های لخت افزایش یافت.

معمولاً 50-25 درصد آب آبیاری زراعت های ردیفی طبق محاسبات پژوهشی توسط تبخیر از سطح خاک تلف می شوند درحالیکه بکارگیری مالچ پلاستیک از بخش عمدۀ تلفات تبخیر جلوگیری بعمل می آورد که بدینطریق از نیاز آبی محصولات گیاهی کاسته می گردد.

بکارگیری مالچ های پلاستیک محافظ خاک برای کشاورزانی که در مناطق خشک و بدون آب (dry) و مناطق نیمه خشک و کم آب (arid) فعالیت می کنند، بسیار مطلوب است زیرا آنها از نظر منابع آب با محدودیت هایی مواجهند (12).

--- بکارگیری پلاستیک های کشاورزی (ag plastic) در مرتبه دوّم استفاده از انواع پلاستیک در جهان قرار دارند بطوریکه حجم مصرف مالچ پلاستیک طی سال های اخیر به رقمی فراتر از 700 هزار تن در سال رسیده است (12).

 

اساس و سابقه توسعه صفحات پلاستیک :

--- اولین استفاده از صفحات نازک پلاستیک در کشاورزی در راستای تدارک گلخانه های ارزان تر بوده است. پروفسور "E.M.Emmert" اولین گلخانه با پوشش پلاستیک را در سال 1948 میلادی برپا نمود و ضمن آن اسکلت چوبی گلخانه را با صفحات نازکی از جنس "سلولز استات" (cellulose acetate) پوشاند. البته او مدتی بعد در شیوه اش تغییر ایجاد کرد و از صفحات نازک پلی اتیلین برای این منظور بهره گرفت.

پس از معرفی صفحات پلاستیک جهت کاربردهای کشاورزی بر موارد استفاده اش افزوده شد بطوریکه در سال های 1950 میلادی کاملاً جایگزین صفحات کاغذ بعنوان مالچ جهت تولید سبزیجات شدند (12).

بر این اساس "پلاستیکالچر" برای نخستین دفعه در سال 1950 میلادی جهت پرورش تجاری سبزیجات معرفی گردید. در این شیوه از لایه های نازک پلاستیک (film) بعنوان مالچ استفاده گردید و از آبیاری به شیوه قطره ای (drip-irrigation) و یا نوارهای قابل انعطاف (tape) استفاده شد (10).

--- در سال 1999 میلادی حدود 30 میلیون ایکر از اراضی کشاورزی جهان در سیطره مالچ پلاستیک قرار گرفتند که فقط درصد کمی از این اراضی یعنی حدود 185 هزار هکتار در ایالات متحده آمریکا قرار داشته اند. بخش عمده پرورش گیاهان بر سطح مالچ پلاستیک در مناطق فقیر و کم بهره جهان بویژه مناطق بیابانی از جمله منطقه "آلمیریا" در جنوب اسپانیا واقع هستند. بزرگترین تمرکز گلخانه های سراسر جهان عمدتاً در 2 ناحیه یافت می شوند بطوریکه 80 درصد آنها در گستره آسیای دور شامل کشورهای چین ، ژاپن و کره جنوبی و 15 درصد آنها در حوزه مدیترانه مشاهده می گردند.

مناطق تحت سلطه گلخانه ها همچنان در حال افزایش هستند بطوریکه در طی دهه اخیر سالانه بطور تقریب 20 درصد رشد داشته اند. مناطقی نظیر خاور میانه و آفریقا هر ساله به میزان 20 درصد بر گلخانه های پوشش پلاستیک می افزایند درحالیکه کشورهای توسعه یافته و حائز ثبات اقتصادی نظیر اروپا در این مقوله رشد بسیار ضعیفی داشته اند.

کشور چین با رشد 30 درصدی در بکارگیری گلخانه های پوشش پلاستیک پیشتاز کشورهای جهان است بطوریکه امروزه حجم مصرف صفحات پلاستیک کشور چین به 1 میلیون تن در سال نزدیک گردیده است.

در سال 2006 میلادی حدوداً 80 درصد مناطقی که با مالچ پلاستیک پوشش یافتند، متعلق به کشور چین بوده اند بطوریکه باعث رشد 25 درصدی کشور مزبور در این مقوله گردید که بیشترین مقدار رشد مربوطه در جهان است (12).

--- کاربرد صفحات پلاستیک در کشاورزی پس از نضج در سال های دهه 1950 میلادی بسرعت تحول و توسعه یافت و بر عملکرد و اندازه محصولات گیاهی افزود و سبب کاهش دوره رشدشان شد.

عوامل توسعه صفحات پلاستیک در کشاورزی شامل موارد زیر گردید :

#1) دوام و ماندگاری (durability)

#2) خواص بصری و ظاهری (optical) از جمله :

1-2- انواع "اولترا ویولت" (UV)

2-2- قابلیت دید (visible)

3-2- مادون قرمز متوسط و نزدیک

#3) اثرات ضد چکیدن و ضد مه (anti-drip & anti-fog) (12).

--- بارزترین توسعه هایی که در راستای تولید صفحات پلاستیک جدید صورت پذیرفته اند شامل :

1) مسدود کردن اشعه UV

2) مسدود کردن تشعشعات نزدیک به مادون قرمز (NIR)

3) دارای تشعشع (fluorescent)

4) صفحات فرادما (ultrathermic) (12).

 

سیستم پلاستیکالچر توت فرنگی :

--- شیوه "پلاستیکالچر" می تواند باعث افزایش عملکرد ، زودرسی (earliness) ، افزایش فصل رشد و کیفیت محصول توت فرنگی شود. کشاورزان از طریق کاشت گلخانه ای در اوایل پائیز به تفاوت چشمگیری در کیفیت و کمیّت این محصول دست می یابند. بوته های توت فرنگی در ردیف های دوگانه بر بستری از مالچ پلاستیک با تراکم 17400 گیاه در ایکر بر بسترهای رفیع (raised) که با بخار ضدعفونی شده اند (fumigated) ، کاشته می شوند.

در طی ماه های زمستان اقدام به پوشاندن ردیف های کاشت جهت محافظت آنها از خسارت زمستان می شود. سرشاخه های انتهایی یا نوک ها (tips) در اواسط جولای تا اوایل سپتامبر چیده می شوند سپس ترتیبات ویژه ای برای حمل و نقل نوک ها بعمل می آید. جوانه های ریشه دار آماده کاشت (plugs) حاصل از نوک ها در اواسط آگوست تا اواخر سپتامبر حاصل می گردند لذا برای این منظور به 4 هفته زمان نیاز است (11).

--- بهترین واریته های توت فرنگی در شیوه تولید "پلاستیکالچر" عبارتند از :

$1) واریته "Chandler" با خصوصیات :

درشت ، بافت محکم ، مزه شیرین ، عملکرد زیاد ، رشد قوی (vigorous)

$2) واریته "Sweet Charlie" با خصوصیات :

درشت ، محکم ، مزه شیرین ، 10-7 روز زودرس تر نسبت به واریته "Chandler" ، رشد قوی ، متحمل به بیماری های گیاهی (2).

--- مهمترین مزایای کاشت توت فرنگی بشیوه "پلاستیکالچر" عبارتند از :

&1) برداشت زودتر :

میوه های توت فرنگی در شیوه "پلاستیکالچر" حدوداً 3-2 هفته زودتر از روش پوشش ردیفی سطح زمین (matted row system) حاصل می گردند.

&2) کیفیت میوه ها :

واریته های توت فرنگی که در شیوه "پلاستیکالچر" تولید می گردند، غالباً درشت تر و جذاب ترند. پرورش توت فرنگی بر سطح مالچ پلاستیک باعث می گردد تا میوه ها هیچگاه با سطح خاک تماس نیابند لذا پاکیزه تر بدست مصرف کنندگان می رسند. بعلاوه برداشت میوه های درشت حاصله آسان تر است.

&3) نیاز کمتر به عملیات داشت محصول :

غالباً ضرورت دارد تا حدود 3 ماه به مراقبت از بوته هایی پرداخته شود که بجای بهار در پائیز کاشته شده اند. حضور مدت کوتاهتری در مزرعه بمعنی شانس بیشتر در عدم مقابله با هجوم بیماریها و آفات می باشد. کاشت بوته ها بر روی مالچ پلاستیکی به کنترل علف های هرز و حذف شاخه و برگ های نامطلوب کمک می کند.

&4) عملکرد بالا :

رکورد محصول در شیوه "پلاستیکالچر" ضمن شرایط مناسب تا 25 هزار پوند در ایکر بوده است.

&5) سهولت برداشت :

میوه های "سته درشت" (large berries) را سریعتر می توان از بوته ها برداشت (pick) نمود و درون ظروف بسته بندی کرد. بسترهای برآمده و رفیع این سیستم دارای پیچ و خم های کمتری (less bending) هستند لذا فرآیند برداشت با سرعت بیشتر امکان پذیر است.

&6) نیروی انسانی :

هزینه های کارگری بنحو بارزی کاهش می یابند زیرا :

1-6- وجین کمتری انجام می شود.

2-6- غنچه های کمتری حذف می گردند.

3-6- برداشت میوه ها با سهولت و کارآیی بیشتری صورت می پذیرد (11).

 

نمونه هاي توسعه صفحات پلاستیک :

الف) کاربرد وسیع پلاستیکالچر در جنوب اسپانیا :

--- دریایی از پلاستیک گستره ای به وسعت 20 هزار هکتار را در نواحی "El Ejido" و "Almeria" واقع در جنوب اسپانیا را پوشانده است. استفاده از صفحات پلاستیک در کشاورزی در این نواحی سریعاً گسترش می یابد لذا چنین مناظری احتمالاً در هیچ کجای گیتی مشاهده نمی گردند. "پلاستیکالچر" این مناطق بهیچوجه به نواحی دشت و هموار محدود نگشته است زیرا این شیوه را در اراضی ناهموار بویژه سمت سایۀ درّه ها نیز بکار گرفته اند.

در این نواحی که باغات میوه وسیعی در درّه های پُر شیب استقرار یافته اند ، تمامی ناحیه را با توری های پلاستیک به حالت خیمه های بزرگ و گسترده ای پوشانده اند (12).

 

ب ) کاربرد پلاستیکالچر در "کلرادو" آمریکا :

--- در مرکز پژوهش های باغبانی (HRC) دانشگاه ایالتی کلرادو آمریکا اقدام به قرار دادن مالچ پلاستیک سیاه به ضخامت 1/1 میلیمتر با کمک تراکتور کردند. در این راستا خاک زراعی قبل از قرار دادن مالچ پلاستیک بخوبی نرم و به ذرات ریز تبدیل شد بگونه ای که فاقد کلوخه های درشت بود سپس زمین بنحو مناسب هموار شد زیرا مزارع کاملاً مسطح جهت اجرای "پلاستیکالچر" بسیار مفیدترند.

یک خط از لوله های آبیاری نوع "tape" در زیر لایه پلاستیک و در مرکز بستر کاشت مستقر گردید سپس حواشی پلاستیک در زیر دفن شدند تا محکم و محفوظ بمانند. ابتدا سیستم آبیاری را برای اطمینان از عملکرد صحیح آن بکار انداختند سپس در نقاطی که در اثر چکیدن آب مرطوب شده بودند با فواصل مناسب به ایجاد حفره هایی از طریق سیخک زدن (poking) و یا سوزاندن (burning) اقدام نمودند. محققین ایجاد سوراخ از طریق بریدن را توصیه نمی کنند زیرا ممکن است پاره شدن بمرور توسعه یابد. بدین ترتیب می توان بوته های جوان و نشاءهای گوجه فرنگی، طالبی و توت فرنگی را از طریق سوراخ مزبور در خاک زیر پلاستیک کشت نمود.

پلاستیک سیاه زودتر خاک را گرم می سازد، رطوبت را حفظ می کند و از فشار علف های هرز می کاهد لذا تماماً به افزایش عملکرد محصول بویژه محصولات فصل گرم نظیر گوجه فرنگی، فلفل، طالبی و بادمجان کمک می کند (2).

--- معضل بعدی مواقعی است که فصل رشد محصولات  همانگونه که در سال 2004 میلادی وقوع یافت، مصادف با بارندگی های مداوم می شود که بستر زیر پلاستیک در اینگونه موارد با تجمع آب مازاد همراه می گردد (2).   

 

 پ ) کاربرد پلاستیکالچر در "آرکانزاس" آمریکا :

  --- تلفیق تولیدات گیاهی و پلاستیک ها بنظر نامحتمل می آیند امّا 6 سال تحقیق و توسعه در جنوب شرقی "کلرادو" اثبات نمود که اين زوج به ظاهر نامحتمل با منشأ آلی و سنتزی همانند اختلاط کره بادام زمینی با  ژله هستند. تولید سبزیجات در درّه "آرکانزاس" نیز در این راستا وقوع یافت زیرا در آنجا بیش از 10 هزار ایکر از مزارع سبزیجات شامل هندوانه و طالبی (cantaloupe) از این طریق بعمل می آیند.

سیستمی که به پرورش گیاهان در لوای پلاستیک ها شکل می گیرد، موسوم به "پلاستیکالچر" است. در این شیوه از پلاستیک های سبک (light weight) بعنوان یک لایه (film) یا پوشش (mulch) بر روی بستر بذور استفاده می شود تا دما و رطوبت خاک و همچنین رشد علف های هرز را کنترل نماید.

بذور گیاهان کاشته شده پس از سبز شدن از میان شکاف های سطح پلاستیک خارج می شوند. این گیاهان با سیستم آبیاری قطره ای سیراب می گردند. شبکه ای از لوله های پلاستیکی کوچک در زیر لایه پلاستیکی مستقر می شوند تا آب مورد نیاز گیاهان را در زمان مناسب به آنها برسانند (1).

--- آزمایشات دانشگاه "آرکانزاس" طی 6 سال اخیر نشاندهنده فواید معنی دار شیوه "پلاستیکالچر" در تولید سبزیجات است آنچنانکه عملکرد طالبی و گوجه فرنگی در کرت های آزمایشی دو برابر گردیدند. ضمناً محصولات سیستم "پلاستیکالچر" بطور متوسط 3-2 هفته زودتر از شیوه های مرسوم در تولیدات گیاهی به مرحله برداشت رسیدند. نتایج مزبور بیانگر آن است که لایه پلاستیکی بعنوان مالچ عمل نموده و از رشد علف های هرز جلوگیری کرده است. بعلاوه این لایه باعث گرم تر شدن خاک می گردد و بدینگونه بر رشد گیاهان در آب و هواي خنك اوایل بهار می افزاید لذا طالبی ها و گوجه فرنگی هایی که در این سیستم پرورش می یابند، زودتر از سایر شیوه های مرسوم در تولیدات گیاهی وارد بازارهای مصرف می شوند.

برداشت زودتر محصولات گیاهی در بهار موجب گشودن پنجره های جدید بازاریابی با بهای بهتر برای اینگونه تولیدات می شوند. ضمن اینکه هماهنگی بهتری را با تدارک تولیدات کیفی برای مصرف کنندگان فراهم می سازند.

بکارگیری سیستم آبیاری قطره ای در شیوه "پلاستیکالچر" با محیط زیست سازگارتر از ساير شیوه های آبیاری مرسوم است و در هزینه ها نيز صرفه جویی می گردد زيرا در سیستم آبیاری قطره ای اقدام به بکارگیری آب در مقادیر کم بصورت آرام و پیوسته می شود و ریشه های گیاهان در مواقع ضرورت به جذب آب اقدام می کنند لذا تلفات آب به حداقل می رسد (1).

--- در شیوه سنتی آبیاری جویچه ای یا فارو (furrow) مقادیر زیادی از آب در هر زمان بکار می رود و بدین ترتیب مقادیری از آب آبیاری بصورت رواناب از دسترس ریشه های گیاهان خارج می گردند و يا در عمق خاک فرو می روند. بعلاوه آبهای مازاد که بدینگونه در خاک نشست (leaching) می کنند ، باعث می شوند تا عناصر غذایی گیاهان از جمله نیتروژن به داخل سفره های آب زیرزمینی وارد شوند و آنها را آلوده سازند (1).

--- در سال هاي اخير عمدۀ تولید پیاز در درّه "آرکانزاس" با معضلات متفاوتی درگیر است. برخی از تولیدکنندگان پیاز در این منطقه اقدام به پرورش آن از طریق نشاء (transplant) در اقالیم معتدل تري نظير "تگزاس" ، "آریزونا" و "کالیفرنیا" می کنند امّا چنين كشت هايي غالباً پناهگاه بیماریها و آفات هستند. بدین ترتیب کشاورزان مجبور به بکارگیری آفتکش های گران قیمت جهت کنترل چنین معضلاتی می گردند امّا اخیراً برخی از کشاورزان اقدام به پرورش نشاءهای پیاز در گلخانه ها و یا در زیر پوشش پلاستیک ضمن اوایل بهار مي كنند. آزمایشات اولیه نشاندادند که در این شیوه هیچگونه آفات و بیماری به نشاءها سرایت نمی نمایند گواینکه پژوهش های بیشتری باید برای تأئید کارآیی این سیستم بعمل آید (1).

--- تاکنون هزینه هایی برای تبدیل سیستم های آبیاری سنتی به سیستم آبیاری قطره ای انجام شده اند بطوریکه بهای پمپ و سیستم فیلتراسیون جهت هر ایکر حدوداً 1 هزار دلار آمریکا بوده است لذا چنین مخارجی موجب بی رغبتی بسیاری از کشاورزان گردید امّا برخی دیگر از کشاورزان بویژه مالکان اراضی وسیع معتقدند که بکارگیری شیوه "پلاستیکالچر" اجتناب ناپذیر است. آنها عقیده دارند که در شیوه "پلاستیکالچر" نیازمند آب ، کود و آفتکش های کمتری هستند و از ماشین آلات و نیروی انسانی کمتری برای کاشت و پرورش گیاهان بهره می برند. ضمناً کیفیت و عملکرد محصولاتی چون طالبی در شیوه "پلاستیکالچر" بشدت افزایش یافته اند (1).

--- خیل عظیمی از کشاورزان مناطق "آریزونا" و "کالیفرنیا" که بشیوه سنتی فعالیت می کردند ، پس از بازدید مزارع "پلاستیکالچر" نسبت به بکارگیری آن متقاعد گردیدند. بسیاری از پرورش دهندگان خربزه که به جهت کیفیت و شیرینی محصولاتشان از شهرت بالایی در این مناطق برخوردار هستند ، اظهار مي دارند که ماندگاری ، کیفیت و شکل ظاهری محصولات جالیزی آنها در اثر بکارگیری شیوه "پلاستیکالچر" بهبود داشته و بدینطریق بازارهای بیشتری را تسخیر نموده اند.

امروزه هزینه های تأمین آبیاری در فعاليت هاي کشاورزی بسرعت افزایش می یابند لذا به معضل مهاجرت و تغییر شغل بسياري از کشاورزان منتهی می شود امّا بکارگیری شیوه "پلاستیکالچر" می تواند با حجم یکسانی از آب به تولید محصولات بیشتر و با کیفیت تر بینجامد (1).

 

نقش پلاستیکالچر در کشاورزی آینده :

--- چگونه می توان از یک زمین محدود بمیزان 3-2 برابر محصول مرسوم برداشت کرد درحالیکه فقط نیمی از آب مورد نیاز در سیستم های سنتی را مصرف نمود ؟

پرسش متداول این است که :

"پلاستیکالچر" چیست و چگونه اجرا می گردد ؟

 طی سال های اخیر چندین پروژه نمایشی "پلاستیکالچر" با همکاری "دپارتمان کشاورزی آلاباما" ، صنایع مهم ناحيه ، سرویس حفاظت از منابع طبیعی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و کشاورزان پیشرو منطقه اجرا گردیده است(5).

--- شیوه "پلاستیکالچر" در بدو امر به نیروی انسانی زیاد نیازمند است زیرا :

*1) خاک بستر باید بخوبی خُرد و نرم شود.

*2) نوارهای آبیاری در ردیف های کاشت مستقر گردند.

*3) پوشش پلاستیک بر سطح پشته ها گذاشته شود.

*4) سیستم آبیاری پس از ارتباط با منبع آب بخوبی آزمایش شود (5).

--- ثابت شده است كه دو نفر کارگر می توانند 5/0 هکتار "پلاستیکالچر" را در یکروز برقرار سازند. مواد اولیه سیستم شامل صفحات پلاستیک و نوارهای آبیاری (tape) به ارزش 750 دلار در ایکر هستند. غالباً می توان 3 دفعه به کاشت گیاهان بدون تعویض پلاستیک اقدام نمود بطوریکه هر یک از دفعات کاشت نیز حدوداً 3 برابر شیوه های سنتی در واحد سطح به تولید محصول می رسند (5).

--- كشاورزان در ضمن ماه های گرم سال غالباً از پلاستیک های سفید استفاده می نمایند ولی در ماه های سرد سال از پلاستیک های سیاه بهره می گیرند (5).

--- کشاورزان "پلاستیکالچر" قبل از کاشت محصول به پخش 120 پوند نیتروژن در خاک هر ایکر مزرعه اقدام می کنند سپس آنرا با دیسک مخلوط می سازند. آنگاه خاک را قبل از قرار دادن پلاستیک به حالت پشته (piled up) در می آورند. بدینطریق کود را دقیقاً در محل مورد نیاز یعنی در زیر پلاستیک و در محل رشد گیاهان قرار می دهند.

در ضمن عملیات کشاورزی سنتی وقتی نیتروژن را بر سطح خاک های شنی بپاشند اگر با 2 اینچ بارندگی مصادف شود آنگاه نمی توان از سرنوشت نیتروژن مذکور مطلع گردید و فوايدي بر آن مترتب نمود (5).

--- علف های هرز می توانند موضوع مهمّی در این مقوله باشند. معمولاً کشاورزان به کنترل علف های هرز در اوایل رشد گیاهان زراعی-باغی می پردازند درحالیکه برای کنترل علف های هرز سمجی چون اویارسلام چندساله (nutsedge) و سایر باریک برگ های ریزوم دار (nutgrass) باید در تمام دورۀ رشد به مبارزه پرداخت (5).

--- برخی کشاورزان "آلاباما" از آشنايي با شیوه "پلاستیکالچر" ذوق زده شده اند. آنها محصولاتی چون کدو خورشتی (squash) را در شیوه "پلاستیکالچر" حدوداً دو هفته زودتر از شیوه های سنتی برداشت می کنند. راندمان محصول نیز چنان است که حدود 8500 دلار برای کمتر از یک ایکر زمین عایدشان می شود (5).

--- کارشناسان زبده کشاورزی و صنایع به راهنمایی کشاورزان جهت احداث مزارع "پلاستیکالچر" و بهره برداری بهینه از آنها طی سال های آغازین پرداخته اند. اینگونه فعالیت ها باعث جلب توجه زارعین به شیوۀ جدید بکارگیری نهاده های کشاورزی شده است تا حدّی که از رسیدن لوبیاها تنها 2 روز پس از سبز شدن به مرحله 3-2 برگی بسيار خوشحال و راضيند (5).

--- کارشناسان معتقدند که سه جزء اصلی و مهم شیوۀ "پلاستیکالچر" عبارتند از :

@1) بذر خوب

@2) آبیاری کافی و مدیریت شده

@3) کاربرد نوع و مقدار مناسب کودها

در اين راستا متقاعد کردن کشاورزان برای خریداری بذور مناسب به قیمت هر قوطی معادل بیش از 80 دلار بسیار دشوار است درحالیکه بذور مرسوم عموماً هر قوطی حدود 8 دلار عرضه می شوند. کارشناسان کشاورزی "آلاباما" می کوشند تا کشاورزان را با اهمیّت و ضرورت بکارگیری بذور خوب و اصلاح شده در راستای افزایش معنی دار عملکردشان آشنا سازند (5).

در شیوه "پلاستیکالچر" از لوله های باریک (tube) جهت آبیاری چکه ای (trickle) در زیر لایه پلاستیک پوششي بهره می گیرند تا آب کافی و بموقع در اختیار گیاهان قرار گیرد. در این شیوه از پمپ های شناور (swimming pool) برای پخش یکنواخت کودهای مصرفی درون آب آبیاری استفاده می شود. پمپ مزبور را در جوار منبع آب مستقر می سازند تا کودهای مورد نیاز را وارد سیستم سازد (5).

--- کشاورزانی که از شیوه "پلاستیکالچر" بهره می گیرند ، نسبت به کاربرد مجدد و مداوم آن مشتاق می شوند و در این راه مجدّانه تلاش می ورزند. آنها غالباً اظهار می دارند که علاوه بر افزایش عملکرد محصول به صرفه جویی در مصرف آب و سوخت نائل آمده اند و هیچگونه نگرانی در مورد وقوع کم آبی ندارند. آنها عمده ترین دلیل این امر را برداشت زودتر محصولات و عرضۀ آنها با قیمت های بالاتر به بازار مصرف می دانند چنانکه عرضه محصولات جالیزی در ماه های جولای و آگوست بسیار باصرفه تر از ماه های سپتامبر و اکتبر است زیرا عرضه محصولات جالیزی در ماه های سپتامبر و اکتبر بوفور انجام می شوند و بسيار ارزان تر هستند.

ضمناً آزاد شدن سریعتر زمین امکان کاشت سريعترگياهان فصل سرد (cool season) نظير كلم برگي (collard) با نام علمي "Brassica oleracea" را فراهم مي سازد.

كشاورزاني كه در مناطق آب و هوايي دشوارتري به فعاليت مي پردازند ، در بكارگيري "پلاستيكالچر" راسخ تر هستند آنچنانكه بدون بكارگيري آبياري قطره اي و مالچ پلاستيك بهيچوجه قادر به توليد محصولات گياهي در شرايط خشكي و كم آبي نمي باشند. اين موضوع شاهدي بر خسارت ديدن كشاورزان عمدۀ اين مناطق است كه همچنان بر كشاورزي سنتي اصرار مي ورزند (5).

--- تمامي كشاورزان موفق همواره بر صحّت كارآيي "پلاستيكالچر" تأكيد مي ورزند و آينده روشني را برايش پيشبيني مي كنند. آنها اظهار مي دارند كه :

الف) محصولات بيشتري را در وسعت كمتر و با هزينه پائين تر بعمل مي آورند.

ب ) درآمد قابل اعتمادتري دارند.

پ ) نگران تغييرات اقليمي و ضايعات حاصله اش نيستند (5).

--- وزارت كشاورزي آمريكا (USDA) هر گونه تمايزي را در برنامه ريزي و فعاليت ها براساس : نژاد ، رنگ ، اصالت ، جنسيّت ، مذهب ، سن ، معلوليت ، باورهاي سياسي ، تمايلات جنسي ، موقعيت خانوادگي و وضعيت ازدواج ممنوع ساخته است لذا آموزش ها و امكانات لازم در زمينه "پلاستيكالچر" را در اختيار تمامي افراد علاقمند قرار مي دهد. ضمناً به افرادي كه نيازمند استفاده از خط "بريل" (نابينايان) ، حروف درشت (كم بينايان) و آموختن از طريق شنيداري (audiotape) هستند ، خدمات اختصاصي عرضه مي كند (5).

 

بازیافت ضایعات پلاستیکالچر :

--- یکی از عمده ترین و مهمترین مسائل مبتلابه "پلاستیکالچر" عبارت از برجا ماندن حجم گسترده ای از پلاستیک های کشاورزی (ag plastics) مستعمل است که باید بازیافت (recycling) يا معدوم گردند. تکنولوژی های موجود بگونه ای هستند که امکان بازیافت پلاستیک های کشاورزی مستعمل و مندرس را فراهم می سازند یعنی آنها را به صورت رزین های پلاستیک زیست پذیر در می آورند تا برای استفادۀ مجدد تحویل کارخانجات صنایع پلاستیک گردند (12).

--- بنابراين بکارگیری پلاستیک ها در شیوه "پلاستیکالچر" ضایعاتی برجا می گذارد که براستی معضلی در جهت پایداری تولید و حفظ محیط زیست است. پژوهش های اخیر بر تجزیه زیستی (bio-degradable) پلاستیک های شیمیایی و تولید پلاستیک های سازگار با محیط زیست همانند مالچ های پلاستیکی حاصل از درخت کبوده (aspen) متمركز بوده اند. اینگونه پژوهش ها بدون شک در سال های آتی به پیشرفت های قابل توجهی منجر می شوند (2).

  نایلون کشاورزی   

 

نایلونهای تونلی مخصوص صیفی جات

نا یلونهای عرض 2 متری بدون uv مخصوص کشت خیار سبز - گوجه -هندوانه- بادمجان

نایلون عرض 5متری uvدار مخصوص تونل کشت خیار سبز  وصیفی جات 

نایلونهای کف جو (قطره ای) برای صرفه جوئی درآبیاری وکاهش رویش علفهای هرزفیلم‌های پوشش مالچ، نایلون‌هایی در عرض‌های متغیر هستند که بر اساس نوع محصول و نوع کشت می‌توان از ۴۴۰۰تا۱۴۰۱۴۰ سانتیمتر بر سطح بستر خاک پهن نمود. ضخامت این نایلون‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ میکرون می‌باشد. مالچ پلاستیکی در رنگها و اندازه‌های گوناگون برای نیازهای مختلف در دسترس است. دوام مالچها به ضخامت آنها بستگی دارد. در مالچ پلاستیکی، دوام عاملی مهم است. بیشتر پلاستیک‌های ترد و شکننده دارای توانایی استفاده در کشتها هستند، اما بادهای سنگین می‌توانند آنها را پاره کنند. پلاستیک‌های محکم پس از دو بار کشت هم پابرجا می‌مانند. امروزه بیشتر پلاستیکها قابلیت خم شوندگی دارند و کشاورزان می‌توانند از آنها به آسانی استفاده کنند. مالچ پلاستیکی به صورت خط‌های موازی در سطح خاک‌های آماده شده قرار می‌گیرد. بستر باید بدون باقیمانده گیاهان باشد و به وسیله شیئ سنگینی در روی حاشیه‌های کناره خاک محکم شود. مالچ باید سفت باشد و محکم به خاک بچسبد تا انتقال حرارت خوب باشد و از آزاد شدن و حرکت توسط باد جلوگیری شود. حرکت مالچ توسط باد ممکن است پلاستیک را پاره کند و قابلیت آن را از بین ببرد. همچنین لایه‌های مالچ می‌توانند مانعی برای جلوگیری از خروج گاز سمی «متیل بروماید» باشند که برای کشتن باکتری‌های خاک کاربرد دارد. لایه مالچ به کشاورزان اجازه می‌دهد که کمتر از متیل بروماید استفاده کنند.

مالچها مزایای زیادی دارند. پژوهشگران نشان دادند که استفاده از مالچ پلاستیکی منجر به زودرسی بین هفت تا ۱۴ روز و عملکرد سه تا چهار برابر نسبت به محصولاتی می‌شود که بدون پوشش رشد کرده‌اند. الف (مالچ آلی: از مزایای استفاده از مالچ آلی می‌توان به بهبود ساختمان خاک، بهبود ظرفیت و نگهداری رطوبت خاک، حفاظت خاک در برابر فرسایش، افزودن مواد مغذی و آلی به خاک و کنترل علفهای هرز اشاره کرد. باید توجه کرد که هنگام استفاده از موادی که از کربن غنی هستند مانند خاک اره و چوب خردشده، باید به مقدار کافی نیتروژن به خاک اضافه کرد. ب) مالچ پلاستیکی: مالچ پلاستیکی اکنون یکی از اجزای تولید محصولات کشاورزی با پلاستیک است. مزایای استفاده از مالچ پلی اتیلن بسیار زیاد است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: پیش رسی محصول، کاهش تعداد دفعات آبیاری، جلوگیری از تبخیر سطحی آب، افزایش بازده مصرف آب، کاهش مصرف آب، جلوگیری از رشد علف‌های هرز، جلوگیری از سله بستن، جلوگیری از نوسانات درجه حرارت، جلوگیری از تنشهای رطوبتی و تجمع نمک در سطح خاک، جلوگیری از تماس میو ه‌ها با خاک مرطوب، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش آبشویی کودها و …. استفاده از مالچ راهکاری مناسب برای مبارزه با خشکسالی و کم‌آبی است به طوری که حجم آب مصرفی را ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. این روش اگر با مدیریت‌های دیگر همچون آبیاری قطرهای و کشتهای متوالی همراه باشد، کارایی بهتری خواهد داشت مالچ‌های شیمیایی که امروزه در بازار یافت می‌شوند، به نحو مؤثری از تابش نور خورشید و رشد علف‌های هرز جلوگیری می‌کنند. حتی در طراحی فضای سبز از این مالچ‌ها در زیر تراشه‌های چوب استفاده می‌کنند تا نمای طبیعی و زیبایی پیدا کند. لایه پلی اتیلن با ضخامت ۵/ ۱–۹/ ۰ میلیمتر و پهنای ۱۲۰سانتیمتر، بیشترین و معمولی‌ترین مالچ پلاستیکی است و بیشتر برای گیاهان نشایی به کار می‌رود. در کشت‌های پلاستیکی، اغلب از چندین روش برای افزایش محصول استفاده می‌شود. مثلاً بیشتر محصولاتی که از مالچ پلاستیکی استفاده می‌کنند، از آبیاری قطره‌ای نیز بهره می‌گیرند. استفاده از مالچ‌های پلاستیکی رنگی برای کشاورزان سودمند است و هرکدام فواید مختلفی برای تولید دارند. مالچ پلاستیکی در بالای بستر کاشت، به روییدن سالم‌تر و فراوانی بیشتر محصولات در یک دوره کوتاه زمانی کمک می‌کند. در این حالت گیاهان از میان سوراخ‌هایی که در پلاستیک حفر شده‌اند، خارج می‌شوند. هدف مالچ پلاستیکی، افزایش دمای خاک است و باید مالچ پلاستیکی بادوام و مقاوم در برابر بادهای شدید باشد. کم کردن ضخامت، افزایش ساختار چندلایه و رنگهای جدید، بعضی از اهداف برای استفاده بیشتر و تجاری مالچ هاست. برای استفاده از مالچهای رنگی باید رنگ هر پلاستیک برای هر نوع گیاه و اقلیم آزمایش شود.

 

 

تولید نايلونهاي ۸متري  و۶متري جهت گلخانه نايلونهاي شرينگ جهت بسته بندي كارخانجات كاشي مواد غذايي آجروساير موارد نايلونهايووي دار جهت مصرف دركشاورزي تونلي

تولید انواع نایلون رول از عرض 75 سانتیمتر الی 5 متر جهت صادرات

بسم الئه الرحمن الرحیم 

وقتتان بخیر

به سایت شرکت ملامین کویر یزد خوش آمدید

تماس با ما

شرکت ملامین کویریزد     

یزد-انتهای بلوارنواب صفوی نواب صفوی شمالی

 تلفن: 35256326-035  -  35256325-035

  فکس:  035-35225592

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

ا

آب وهوا یزد

Template Design:Dima Group